Paranoya and stealth

Is stealth a security need for humans developing their next salvashion from the cyst umm!!?

YAML Kategorija

Kiek sluoksnių reikia, kad būtų ramu?

Lao Tzu pasakė: „Jei nori ramybės, pasiruošk 4“

Tai nereiškia būti agresyviam, tai nereiškia būti niekuo, bet geriau suprasti būsimus saugumo poreikius...

Mes labai įsiveržsime į mūsų vengimą, o humanoidų manipuliacijos...

O va,..

Ar jonizavimas yra inf-in-ET elementas?

Vau, tiesiog klausiu...

How many layers are needed for peacfullness?

Lao Tzu said it: " if you want peac-e pre- pare 4 wor"

It doesn't mean being aggressive, it doesn't mean being anything but a better understanding of future security needs...

We c great invasion on our preevacy and man-ip ulations for humanoids will ...

Oh well , ..

Is onionizing an inf-in-ET element?

Wahoo, just asking...


Nėra sub-kategorijų.

Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.