Cross-referencing

Cross-referencing is done terribly.

YAML Kategorija

All the academic cross-referencing formats are pretty awful. None of them are particularly powerful and there's so many opinions about the correct way to do it, they become worthless.


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Aš galvoju - HTML žymė „A“ buvo skirta nuorodoms, bet dažniausiai mes neįtraukiame tinkamų semantinių santykių, išskyrus nuorodos pavadinimą (bet mes galėtume, jei turėtume sąrašą vartojamos prasminės nuorodos). Pavyzdžiui, Wikidata P yra tokių nuorodų tipų sąrašas (jie juos vadina ypatybėmis) ...

Bet tada pats URL buvo skirtas nurodyti, todėl kodėl URL neturėtų būti semantinių nuorodų duomenų.

Tada paprastai URL yra ilgi, jei norite nurodyti dalykus paprastu tekstu (o ne hipertekstu).

Tai tikrai yra iššūkiai kryžminėje nuorodoje.

I'm thinking -- the "A" tag in HTML was meant for referencing -- but most of the time, we do not include a proper semantic relationship, other than link title (but we could, if we had a list of commonly used semantic links). For example, Wikidata P is a list of such link types (they call them properties)...

But then, URL itself as such was meant for referencing, so why shouldn't a URL include semantic link data.

And then, usually URLs are long, if you want to reference things in plain text (rather than hypertext).

These are certainly challenges in cross-referencing.