Aukštesnės kategorijos: AplinkosaugaPrograminė įranga.

Low-Energy Websites

YAML Kategorija

How can websites and apps be made by using minimal energy?


Nėra sub-kategorijų.Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Na, aš, sakyčiau, galėtume perkelti daug bendrai naudojamų „JavaScript“ ir CSS bibliotekų į naršyklę, ir aš apie tai turiu idėją.

Well, for one, I'd say, we could move a lot of shared JavaScript and CSS libraries to browser, and I have an idea on that.


Ačiū http://gauthierroussilhe.com/lt, kad įkvėpėte šį probleminį klausimą „IAM Weekend 2020“, vykstančiame internete: https://www.iam-internet.com/weekend

Thanks http://gauthierroussilhe.com/en for inspiring this problem question at IAM Weekend 2020 happening online: https://www.iam-internet.com/weekend


Tam, kad tai būtų įmanoma, reikia turėti tam tikrą būdą, kaip automatiškai išmatuoti svetainės energetinį poveikį.

Taigi, jūs turite įtaisyti naršyklę, kad pamatytumėte, kiek išteklių naudoja svetainė.

Galėtumėte įvertinti tinklo perduodamą pralaidumą ir procesoriaus naudojimą.

For this to be feasible there needs to be some way of automatically measuring the energy impact of a website.

So you'd have to instrument a browser to see how much resources the website uses.

You could measure network bandwidth transmitted and CPU usage by the website.