Aukštesnės kategorijos: Knowledge Transfer.

Synthesis

Organising Individual Thinking Before Synthesis

YAML Kategorija

Humans think all the time. Writing a diary is a basic way to organise our individual thinking. I wonder, what are effective ways for organising our individual thinking before we come up with ideas which are expressions of synthesis.


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Pastaruoju metu aš naudoju „namų tvarkymo“ pavyzdį kaip metaforą, kaip sutvarkyti protą ir sudėti mintis į stalčius, kur jie kartu tampa aiškesni (sintezuojami) ir „padaro tašką“.

Lately, I use an example of "tidying the house" as a metaphor of how to tidy one's mind and put thoughts into drawers, where together they become more clear (synthesise) and "make the point".