Web Apps Integration

Integration of Project Management Tools and Visual Page Builders

YAML Kategorija

It's time consuming to describe ideas in one app and then visualise ideas in another app.

For example, writing down tasks for implementing ideas in project management tools like WorkFlowy and then following multiple steps to open content management systems like WordPress, and within them visual builders like Elementor.

The same problem exists with presentation tools like Google Slides, Canva, etc.

Could both steps - explaining the idea and visualising the idea - happen in one window?


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Tai iš tikrųjų gali būti bendros paslaugų integravimo ir vartotojo sąsajų generavimo problemos dalis.

This may actually be part of a more general problem of integration of services, and generation of user interfaces.


Turiu sistemą, vadinamą additive guis, skirtą generuoti GUI, kur GUI yra sudaryti iš sakinių ir sudaro užklausą. Vykdymo laikas sukuria GUI pagal užklausą.

I have a system called additive guis for generating GUIs where GUIs are composed of statements and form a query. The runtime then generates a GUI based on the query.