Aukštesnės kategorijos: Ekonomika.

High Incomes

How do we create universally high incomes?

YAML Kategorija

Capitalism tries to keep labour costs as a minimal as possible.

How do we increase salaries while preserving low labour costs?


Nėra sub-kategorijų.
Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

// Kaip padidiname atlyginimus išlaikant mažas darbo sąnaudas?

Klausia sprendimo dėl abipusiai priklausomų kintamųjų su atvirkštiniais ryšiais. Aukštas užsakymas. Tačiau mes to norime, todėl man labai įdomu, kokios idėjos gali tai padėti.

// How do we increase salaries while preserving low labour costs?

Asking for a solution to mutually dependent variables with inverse relationship. A tall order. But, we do want it, so, I'm very curious what ideas can address that.