Sharing Digital Resources

YAML Kategorija

How to compute collaboratively?Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Debesų kompiuterija leidžia dalytis ištekliais. Bet aš lažinuosi, kad dalijimasis programomis ir duomenimis yra paprastas būdas, leidžiantis maksimaliai išnaudoti technologijas.

Cloud computing allows resources to be shared. But I bet there's a simple technique to sharing programs and data that allows the maximum use of technology.


Kvadrilijonų dolerių klausimas. Dalytis galima daug: procesoriumi, GPU, disku, RAM, tinklu ...

Quadrillion dollar question. There's lots to share: CPU, GPU, DISK, RAM, NETWORK...


Aš suteikiau jums SSH prieigą, kad galėtumėte pasidalyti šiek tiek saugyklos vietos kaip atsarginę kopiją. Nors šiaip ar taip, aš imuosi sąvartyno kas 30 minučių.

I've given you SSH access so you can share some storage space in the form of a backup. Although I'm taking a dump every 30 minutes anyway.


Ačiū, [chronologinė], labai įvertinta! :)

Thanks, [chronological], very appreciated! :)


O kaip atsieti technologiją nuo problemos, kurią ji išsprendžia, ir išspręsti apibrėžimų kalba?

What about decoupling technology from the problem it solves and solve with a definition language?


Kalba