Aukštesnės kategorijos: Visuomenė.

Conflict of Interest

How to solve conflicts of interest

YAML Kategorija

How to solve the principal agent problem? The principal agent problem is the problem that arises when someone acts as an agent to yourself. Their motivations do not align completely with your motivations.

A good conflict of interest example is the conflict of interest between a company/corporation and its citizens and employees and any stakeholders of that company.


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Ši kategorija, nors ir panaši į [konflikto sprendimą] (/ ketinimą / 734 / konflikto sprendimą), savo apibūdinimu yra pakankamai skirtinga, ty yra ekonomiškesnė-teorinė, nes nurodo [pagrindinio agento problemą] (https: //en.wikipedia.org/wiki/Principal–agent_problem). Žymėjimo sintaksę galite naudoti beveik visur svetainėje.

This category, while similar to Conflict Resolution, is sufficiently different in its description, i.e., more economic-theoretic, in that it refers to the principal–agent problem. You can use markdown syntax pretty much everywhere on the site.