Aukštesnės kategorijos: TechnologijaEgzistencinė rizika.

Apocalypse technology

How do we create technologies that could survive apocalypse, and allow people to restore civilization?

YAML Kategorija

There is a non-zero probability of an apocalypse occurring in human history, and apocalypse-proof-technology may be important.


Nėra sub-kategorijų.

Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Nežinote dėl „atkurti civilizaciją“. Ne viską, ką darome šiandien, turime išlaikyti. Taigi, kokią dabartinės civilizacijos dalį galime norėti „išlaikyti ir atkurti“? Tada kokių įrankių mums reikia „sukurti naują civilizaciją“?

Not sure about "restore civilization". Not everything we do today we need to keep. So, what part of current civilization we may want to "keep and restore"? And then, what tools we need to "create a new civilization"?


Taip pat gali būti naudingas apokalipsės įrodymas ir darbo vietos. Jums reikia, kad žmonės statytų žemės ūkio įrangą, jei žemė nebus per daug sugadinta.

Apocalypse-proof-education and jobs might be useful too. You need people to build farm equipment providing the land isn't too damaged.