Aukštesnės kategorijos: Važiavimo į darbą ir atgal panaikinimas.

Overpopulation

How to avoid densely populated areas

YAML Kategorija

Cities are overpopulated causing heavy commuting costs and a waste of time for millions of people.


Nėra sub-kategorijų.Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

„Pernelyg didelis gyventojų skaičius“ arba „Gyventojų per daugėjimas“ būtų geresnis šio klausimo pavadinimas, o tada aš siūlau parašyti „Cookie Cutter Society“ firmos idėją kaip idėjos įrašą, susietą su šia kategorija.

"Overpopulation" or "Population Overdensification" would be a better title for the question, and then I suggest writing the branded idea of "Cookie Cutter Society" as an Idea post linked to this category.