Casual education

How to make education digestible without people realising it.

YAML Kategorija

Education is often heavy weight. You have lectures, classes, seminars, essays. How do we make education more casual?


Nėra sub-kategorijų.Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Mes taip pat mokomės stebėdami savo smalsumą: naršydami internete, skaitydami straipsnius ir el. Knygas, kalbėdami forumuose su nepažįstamais žmonėmis. Čia kyla klausimas: kaip užfiksuoti savarankišką mokymąsi?

We also learn when we follow our curiosity: by browsing the web, reading articles and ebooks, talking with strangers on forums. A question here: How to capture self-directed learning?