Beautiful Questions

What questions are worth asking?

YAML Kategorija

Questions are essential in the creative thinking journey. They lead to ideas and meaningful projects. But how to formulate interesting questions? How to prioritise questions to those that matter? Overall, any way to question better?


Nėra sub-kategorijų.

Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Manau, kad galime sugeneruoti klausimus su žodžių sąrašais ir paprastu kodu, kad pasirinkimai būtų atsitiktinai suskirstyti.

I think we can generate questions with word lists and some simple code to randomise the choices.


Kartą atsisėdau parašyti 100 man labiausiai rūpimų klausimų ir rašiau, kol turėjau 100 klausimų. Tada sugrupavau juos į temas ir išrinkau dešimtuką. Jie mane vedė ieškodami ilgalaikių temų!

Aš taip pat atlikau tą patį pratimą draugui / keisdamas darbą. Smalsumo akimirka!

Once I sit down to write down 100 questions that interest me most and I wrote until I had 100 questions. Then, I grouped them into themes and picked the top ten. They guided me in my longterm explorations of topics!

I also did the same exercise for/with a friend changing jobs. Curiosity moment!