Multimaster replication

How to keep multiple postgres databases in synchronization

YAML Kategorija

If we wanna run a copy of 0oo.li decentralized, we need a way to keep multiple Postgres databases in synchronization.


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Taip, manau, kad šiuo metu BDR projektas yra būdas eiti, pavyzdžiui, clickup.com juo naudojasi. Tačiau reikia gilintis į tai, būtų puiku jį decentralizuoti.

Yes, I think, currently, the BDR project is a way to go, for example, clickup.com uses it. However, need to dig into it, it would be great to have it decentralized.