Aukštesnės kategorijos: Gyvenimo būdas.

People often talk about solutions in conferences, but don't collect them for action afterwards

YAML Kategorija

People talk in conferences on-line, and even use tools like twitter to allow others share a few words with others. However, there is no way to conveniently organize the insights of the conferences into actionable bits. These insights get lost in some notes of some individuals, and not necessarily captured and organized for weighting them among possible solutions.

This reduces the problem solving capacity.


Nėra sub-kategorijų.Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Viena iš problemų yra ta, kad įžvalgos, sugeneruotos virtualiose konferencijose, lieka kaip vaizdo įrašai.

A sub-problem is that insights generated at virtual conferences stay as video recordings.


Mums reikia idėjų rinkos. Tai begalybės namų bazė.

We need a marketplace of ideas. That's infinity homebase.


Turiu mokėti remtis sakiniu diskusijoje, o ne atsakyti į visumą iš karto.

Galbūt tai galėtų būti namų bazės bruožas? Po kiekvieno sakinio indekso numeris, kurį galima naudoti norint nurodyti šaltinio tekstą.

I need to be able to reference a sentence in discussion rather than reply to the whole at once.

Perhaps this could be a feature of homebase? A subscript number after every sentence that can be used to refer to the source text.


// turiu mokėti nurodyti diskusijos sakinį //

Tikrai! Planuos tai pridėti, nes tai būtų gana naudinga diskusijose.

// I need to be able to reference a sentence in discussion //

Definitely! Will plan on adding this, cause this would be quite useful in discussions.    : Mindey
    :  -- 
    :  -- 
    

Mindey,