Aukštesnės kategorijos: Technologija.

Achieving Interstellar Flight

YAML Kategorija

($100M Funding) While we had explored all the planets of the Solar System, the distance to the closest Alpha Centauri star system is 4.37 light years, or 7000 times larger than the distance from the Sun to Pluto.

Feel free to write ideas how to reach those other star systems.


Nėra sub-kategorijų.Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Taigi, man įdomu, ar kai kurie iš šių projektų, pavyzdžiui, „Breakthrough Starshot“, galėtų turėti viešą knygą „Homebase“, kur portfelio kompanijos, gaminančios komponentus, dalintųsi savo verslo knygomis kaip projektai, įtraukdamos visuomenę ir vaikus? Tiesą sakant, aš [įsivaizdavau] (https://youtu.be/zV9nfz2BA6M?list=PLAi7AvIZW2qf5Xduhm3IM1dfRrG5VVkDP

So, I wonder, could make some of those projects, like Breakthrough Starshot, have public ledger on Homebase, where the portfolio companies, that make components, would share their business ledgers here as projects, to involve public and kids? In fact, I envisioned importing or just connecting their banking and task management accounts for public to engage in their P&L.