Aukštesnės kategorijos: TechnologijaPrograminė įrangaInformatika.

Smaller Groups in Video-Conferences

YAML Kategorija

With current online video-conferencing tools it's not possible to form smaller groups within one call room. When we meet a group of people face to face we have multiple conversations at the same time. During Skype or Hangouts calls, or webinars we cannot form smaller groups but have to listen to one person talking.


Nėra sub-kategorijų.

Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Taip, man patiktų būdas „pašnibždėti“ kitiems skambučio dalyviams (pvz., Garso įrašas) ir diskretiškas būdas pranešti kitiems, kad dekonstruojame pagrindinę temą. Tai būtų galima panaudoti tam, ką aš vadinu „konstruktyviu sarkazmu“ - kaip būdą įveikti šventą valdžios skraistę ir taip atrasti, kai karalius neturi drabužių.

Yes, I would love a way to 'whisper' to other people in the call (like an audio DM), and a discrete way to signal to others that we are deconstructing the main topic. This could be used for what I call "constructive sarcasm" - as a way to break through the sacred mantle of authority and so discover when the king has no clothes.    :  -- 
    : Mindey
    :  -- 
    

agnucius,