Aukštesnės kategorijos: ŠvietimasLifelong Learning.

Empowering Humans to Think and Decide

YAML Kategorija

In a sense, you are what you decide. However, to grasp the context of all that truly matters, people need the ability to consume and process data from a variety of sources in real time, and compute with it. Human brains are not adapted to do this rate of new information, and so, various systems exist to answer specific questions. However, there is no single tool to coherently combine them all the personal research that individuals have into their personal, reusable, actionable and programmable digital assets, which, at individual level, prevents them from competing with large organizations, that do have advanced decision support systems.

We need to empower individual humans to think and decide with automated data acquistion and reasoning systems, so that they stay relevant in age of information explosion, and the rise of AI-powered organizations.
Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

[pažymėta kaip svarbi], ar tai gali būti žyma?

[marked-as-important], could this be a tag?


Žmonės daro įtaką visų rūšių gyvybei Žemėje, todėl labai svarbu suteikti žmonėms galimybę geriau mąstyti.

"nėra vienos priemonės, leidžiančios nuosekliai sujungti visus asmeninius tyrimus, kuriuos žmonės turi į savo asmeninį, daugkartinį, veiksmą ir programuojamą skaitmeninį turtą".

 • Žinių ir praktinės patirties organizavimo asmeninėse bibliotekose priemonė būtų naudinga.

Humans impact life on Earth for all species, so it is key to enable people to think better.

"there is no single tool to coherently combine them all the personal research that individuals have into their personal, reusable, actionable and programmable digital assets" -- A tool for organising knowledge and know-how into personal libraries would be helpful.


Na, o šiuo metu geriausia yra tam tikros užrašų sistemos. Vieni priartėja prie idealo nei kiti. Pavyzdžiui, [zim-wiki.org] (https://zim-wiki.org) yra gana tinkamas darbalaukiui ir žmonėms, neturintiems kodavimo įgūdžių. Kažkas panašaus, pvz., „Dynalist“ mobilusis įrenginys pirmiausia yra neprisijungęs, tai reiškia, kad galite daryti užrašus neprisijungę, kai kuriose džiunglėse ar metro. Tačiau nė vienoje iš šių sistemų jūs iš tikrųjų negalite atsakyti į savo el. Laiškus ar atlikti kitus patobulintus veiksmus, pavyzdžiui, tuos, kuriuos galite atlikti su „Telegram“ robotomis. Dabar įsivaizduokite, kad jūsų žinių sistemoje (panašiai kaip „Dynalist“) buvo kažkas panašaus į „Telegram“ robotus tam tikriems sąrašams (pvz., El. Pašto adresų iš jūsų „malibox“ sąrašui), leidžiančius jums šaukti veiksmus jiems atlikti. Tai yra tai, ko mes norėtume asmeninių ir privačių žinių, - galimybė atlikti veiksmus nuotolinėse sistemose tiesiai iš jo. Idealiu atveju tai įgyvendintų daugybė atvirojo kodo tvarkyklių, ir aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti viena iš „metadrive“ (/ project / 854 / Metadrive), kuri vis dar nėra parengta, programų. Tačiau aš manau, kad būtų puiku turėti visas sistemas, kurias turime apgalvoti ir nuspręsti vartotojui po ranka, paprastu būdu.

Well, at this point, the best that is out there, is certain note-taking systems. Some come close to the ideal than others. For example, zim-wiki.org is pretty good for desktop, and for people without coding skills. Something like, e.g., Dynalist mobile is off-line first, meaning you can make notes while offline, in some jungle or a subway. However, in neither of these systems you can actually reply to your e-mails, or do other advanced actions, like those that you can do with Telegram bots. Now, imagine that your knowledge system (something like Dynalist) had something like Telegram bots for certain lists (e.g., list of E-mails from your malibox), that let you call actions on them. That is what we'd want in the personal and private knowledge, -- ability to take actions on remote systems directly from it. That would ideally be implemented by a bunch of open source drivers, and I envision that could be one of the applications for the metadrive, which is still not production-ready. However, I think it would be great to have all systems that we need to think and decide at the user's fingertips, in a simple way.


Aš dirbau prie dviejų sistemų, padedančių priimti sprendimus.

vienas vadinamas faktų rinkėjas, o kitas yra koreliacijos variklis

I worked on two systems to help decision making.

one is called fact collector and the other is correlation engine  : Mindey
  : -- 
  : -- 
  

--chronological,
[+]

Kalba