Aukštesnės kategorijos: Ekonomika.

Žemės ūkio pramonė

YAML Kategorija

--Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Ką daro pastaba?

remark的作用是什么?


Yra padaryti keletą viešų pastabų dėl klasifikavimo. Pavyzdžiui, galite galvoti, kad ši klasifikacija gali būti nereikalinga, ar yra problemų ir pan.

就是关于分类做一些公开的备注.如,大家可以认为可能这个分类不需要,或者有问题,等.


Taigi pastaba yra „komentaras“, ką reiškia komentaras?

那么 Remark 就是 “评注”,评论+注解 的意思?