Aukštesnės kategorijos: The Great Stagnation.

Nobody can agree on change - or change is suppressed by those in power

Pick any societal law or change and there will be a sizable group of people who oppose it for any reason. Consensus is impossible in society.

YAML Kategorija

Society is too big and complicated to change. There are too many groups that would be opposed to any change that benefits society as a whole.


Nėra sub-kategorijų.

Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Taip. Daug inercijos. Norint jį prarasti, jį reikia suskaidyti į granuliuotą smėlio struktūrą

Yes. Lots of inertia. It needs to be broken up into granular sandy structure to lose it  : -- 
  : Mindey
  : -- 
  

skihappy,

Ar reikia ignoruoti kieno nors nuomonę?

Should anybody's opinion be ignored?  : -- 
  : Mindey
  : -- 
  

chronological,