Pozitroninis medžiagos emuliatorius

0  

Šaudant pozitronus ir elektronus, (galbūt) galima būtų imituoti paviršių su cheminėmis savybėmis naudojant tik elektrinio lauko moduliavimą, nenaudojant atomų branduolių.

YAML Idėja

Paprastai medžiagų chemines ir fizikines savybes apsprendžia tai, kaip pasiskirsto elektromagnetinis laukas, kuomet elektronai sąveikauja su elektromagnetiniais laukais aplink atomo branduolius. Paprastai kuriame medžiagas keisdami branduolius moduliuoti elektronų lauko pasiskirstymą. Tačiau branduoliai yra tik vieni iš galimų beveik-taškinių elektrinių krūvių šaltinių, ir jeigu galėtume juos simuliuoti kitais būdais (pvz., tiesioginiais pozitroniniais laukais), tai galbūt galėtume sukurti kažką panašaus į "kompiuterio ekraną", kuris simuliuoja bet kokių medžiagų paviršiaus savybes, įskantant jų chemines savybes išvis nesinaudojant jokia barionine materija. Tai tikriausiai būtų naudinga norint sugeneruoti bet kokių reaktyvių ar katalinių paviršių savybes katalizuoti įvairioms cheminėms reakcijoms.

Kadangi jau egzistuoja pozitronų šaltiniai, ir pažangios elektrinio lauko valdymo metodologijos, galima būtų pradėti eksperimentuoti su jų paleidimu geometriškai įdomiomis trajektorijomis ir šuorais, kad susidarytų ne tik elektronų-pozitronų poros ar žiedai, ar spiralinės struktūros, bet daugiau -- ieškant stabilesnių elektronų-pozitronų stovinčių bangų pasiskirstymų, kurie išlieka jautrūs santykiavimui su krentančiomis elektromagnetinėmis bangomis. Tokia lauko pasiskirstymų paieška galbūt galėtų privesti prie tokių praktiškai naudingų positronų-elektronų stovinčių bangų, įgyvendinančių šią idėją.

Atsakomybės apribojimas: nesu fizikas, bet tai, nors ir labai spekuliatyvu, atrodo artima įmanomybei. Būtų puiku gauti įžvalgų iš gilesnių žinių apie šią sritį turinčių žinovų.

Mindey,

(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Atrodo, kad jūs galite valdyti elektroniką, kad pasiektumėte realistiškesnę virtualią realybę?

看起来,可以控制电子来实现更逼真的虚拟实境?


// realistiškesnė virtuali realybė?

Ne visai. Čia kalbama ne apie virtualią realybę, o apie masės neturinčių interaktyvių tikrosios realybės objektų kūrimą. Žinoma, neapsiribojama 2D ekranais, tai gali būti 3D, į hologramą panašūs objektai, kurių paviršiai kvantiniame lygmenyje sąveikauja kaip tikri. Tai yra, jei šviečiate lazerį ant tokio paviršiaus, kuris imituoja veidrodį, jis (kitaip nei holograma) iš tikrųjų atspindėtų lazerį taip, kaip atspindėtų veidrodis.

// more realistic virtual reality?

Not really. This is not about virtual reality -- it's about creating mass-less interactive objects of the actual reality. One is not limited to 2D screens of course, this could be a 3D, hologram-like objects with surfaces that, at quantum level interact like real. That is, if you shine a laser onto such surface that emulates a mirror, it would (unlike a hologram) actually reflect the laser like a mirror would.