Koncepcijos: Childcare.

6 hour childcare

+1  

I think childcare can be collectivised.

YAML Idėja

Childcare is very expensive, but I cannot see why it should be.

I propose a new institution that offers childcare after school from the hours of 3pm to 9pm. I propose school buildings be used to provide the accommodation for this new institution.

It doesn't have to be educational. I think it should be a bit like university.

This gives parents a chance to leave work at the normal time and create more prosperity for all.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Taigi paslauga nėra piktnaudžiaujama, įtariu, kad turėtų būti nustatyta, kiek valandų galite išsiųsti savo vaiką į vyriausybės finansuojamas vaiko priežiūros paslaugas.

Tai apskaičiuojama pagal minimalų valandų, praleistų su šeima, skaičių, kuris yra laimingas šeimos gyvenimas. tai gali būti kažkas panašaus į laimingas šeimas, kurios geriausiai veikia, kai vaikai praleidžia mažiausiai 3 valandas per dieną be miego namuose.

So the service is not abused, I suspect there should be a limit on how many hours you can send your child to the government funded childcare.

This is derived from the minimum number of hours for time with family that constitutes a happy family life. it could be something like happy families work best when the children spend at least 3 hours a day excluding sleep at home.


Kalba