Problemos: Product: Mirror.

Laiko veidrodis

+1  

Atgręžto laiko veidrodis kaip įrankis, bei kaip atminties įrenginys ar paminklas.

YAML ŠALTINIS Idėja

Šis veidrodis būtų kompiuterinė programa apie įrašytą vietovės istoriją. Veidrodis simuliuotų laiko atvaizdį tokiu būdu, kad veidrodyje atbuline eiga rodomas vaizdo įrašas prasidėtų tuo toliau nuo dabartinio momento į praeitį, kuo toliau nuo veidrodžio yra žiūrintis žmogus. Be to, kuo toliau nuo veidrodžio stovi, tuo didesniu greičiu būtų rodomas ilgesnis praeities laiko įrašas, tuo tarpu, kuo arčiau prisiartini prie veidrodžio, tuo lėčiau jis rodytų artimesnę praetį, lėtesniu greičiu. Priėjus prie veidrodžio 0 atstumu, laikas "sustotų", t.y., būtų rodomas dabartinis momentas.

Veidrodis sinchronizuotųsi su bent vienu konkrečiu žiūrovu, kurį veidrodis identifikuotų pagal judesio ir atstumo daviklius, ir rodytų tos vietos praeitį priklausomai naudojant netolimos praeities vaizdo įrašą, įskaitant to individo priėjimą prie veidrodžio. Nesant duomenų apie ilgesnę praeitį, ji būtų ekstrapoliuojama remiantis istoriniomis žiniomis, kaip kad vietovės haplogrupėmis, ir pan., ir laikas bėgtų labai greitai (panašiai kaip 2017 metų Sci-Fi filme "Time Trap", tik į kitą pusę).

Tikriausiai tokius veidrodžius galėtume dar vadinti "atminties veidrodžiais." Jie galėtų stovėti žymiose vietovėse, kur rinktųsi turistai ir žmonės norintys pasinerti į vietovės įvykių tėkmę santykyje su savimi pačiais.

Žmonės ateitų prie tokių veidrodžių pasižiūrėti į vietovės praetį, ir virtualias simuliacijas jų pačių, kai jie buvo jaunesni (tam tikroje atkarpoje einant tolyn nuo veidrodžio matytum save jaunėjant atitinkamai laikotarpiui (tą šiais laikais veido modelis leidžia padaryti)), bei vietovės istorinius vaizdus su protėvių vizualizacija.

Apskritai, apgręžto laiko veidrodžio idėja galėtų būti naudinga net ir kasdienybėje, sakykim, jeigu nori pasižiūrėti už savo nugaros, nereikėtų filmuoti ir peržiūrėti ką nufilmavai -- užtektų įsijungti laiko veidrodį, ir žiūrėti iš norimo atstumo, tokiu būdu matant savo prieš norimą sekundžių iki dabarties momento laiko tarpą atvaizdą.

Credits: Mindey of HalfBakery.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

This could be made as a version of the city portals, realized in Vilnius. For example, the "time-mirror" could be active at certain times of a day or so.

This could be made as a version of the city portals, realized in Vilnius. For example, the "time-mirror" could be active at certain times of a day or so.


Tai man primena trumpą istoriją apie įrenginį, kuris gali matyti bet kokią erdvę ir bet kurį laiką, kuris praėjo.

Jį sukūrė Isaacas Asimovas ir vadinasi „Negyva praeitis“.

Yra net šios idėjos puslapis Vikipedijoje.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Time_viewer

This reminds me of a short story of a device that can see any space and at any time that has passed.

It's by Isaac Asimov and it's called The Dead Past.

There's even a Wikipedia page of the idea.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Time_viewer    : Mindey
    :  -- 
    :  -- 
    

chronological,

Nutolus nuo veidrodžio, atkūrimo greitis didėtų, kaip filme Laiko spąstai, bet atvirkščiai. Teoriškai, jei stebuklingai žengtume per laikinąjį veidrodį, tai turėtų vykti į priekį.

As one goes away from the mirror, the speed of replay would be increasing, like in the the movie Time trap, but in reverse direction. Theoretically, if one would magically step through the temporal mirror, it should happen in the forward direction.


[chronologinis] – būtų įdomiau, jei tas chronoskopas leistų matyti ir įvykius paralelinių visatų laiko juostose. Vis dėlto manau, kad tai buvo ištirta filmuose. Prisimenu epizodą „Stargate SG-1“. :)

[chronological] - would be more interesting, if that chronoscope would also allow to see events in the timelines of parallel universes. I think though, that had been explored in the movies. I remember an episode in Stargate SG-1. :)


Tikiu, kad viskas, kas vyks, tęsis.

I believe that whatever would go on wilt go on.