Design Viruses That Affects Only Cancer Cells?

0  

YAML Idėja

Viruses


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

[ruta], [shamkir], atrodo, kad toks požiūris rado savo kelią - naujienose [FDA ką tik patvirtino vieną vėžį naikinantį virusą. Tikėtis daugiau] (http://www.wired.com/2015/10/fda-approves-first-virus-will-kill-cancer-cells/). :) Manau, jei projektas jau egzistuoja, būtų malonu jį susieti ir padaryti virtualų projektą (pvz., Papildomas laukas .is_link (pvz., Plan.is_link = True)) ... Parašė į galimas užduotis :)

[ruta], [shamkir], seems like this approach has found its way -- in the news The FDA Just Approved One Cancer-Killing Virus. Expect More. :) I think, if a project is already existing, it would be nice to link it and make a virtual project (e.g., extra field .is_link (e.g., plan.is_link = True))... Wrote to possible tasks :)


Kalba