“Trade” Vs. “buy/sell”

0  

Differences and dualities

YAML Idėja

Assumption:

If trade means life energy exchange & Buy/sell means material energy exchange

Then if we do less of buying and selling, and start trading It will make us think twice about the deal Which in turn makes it more selective

Samely; What’s the difference between exchange, and transaction? A contract? Spoken consent?

[\\blurb] So, If selectivity is important.. Who selects? Autonomous wide world head? (Just playing in words) [\\dlt]

Bassxn2,

(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Galite galvoti apie pinigus kaip apie viską, ką galite nusipirkti su jais.

Taigi nėra skirtumo tarp prekybos prekėmis tiesiogiai ir prekyba pinigais.

Tai bent jau mano samprotavimas. Pinigų kaina reiškia algebrinį kintamąjį, kuris yra lygus bet kokiai pinigų sumai, kuri yra didesnė arba lygi už ją.

You can think of money as a representative for everything you can buy with it.

So there is no difference between trade with goods directly and trade with money.

This is my reasoning at least. A price of money represents an algebraic variable that is equivalent to any money amount greater or equal than it.