Coffee shop queue

+1  

A large room arranged with efficiently arranged chairs and tables, to be used as a queue, people are called out in turn

YAML Idėja

We can change queueing to be pleasant

chronological,

(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Siūlote, kad bankai, parduotuvės, judrios pašto įstaigos ir kitos panašios vietos pasimokytų iš oro uostų, kuriuose jau buvo įrengtos laukimo salės su patogumais ir patogumais? Manau, kad tai, žinoma, būtų geriau nei paprastas laukimas.

What you're proposing is to get banks, shops, busy postal offices and other such places learn from airports, that had already implemented waiting halls with amenities and conveniences? I think, it would be preferable, of course, better than plain waiting.