Tattoo-Sensor to Track Brain Waves

0  

YAML Idėja

An invisible tattoo used as a headband to track brain waves and send the data to a mobile app.

A piece of wearable technology that has a look of an invisible tattoo similar to this one, more comfortable to wear than current brain wave scanners such as Emotiv, Muse and others.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Sveiki, [Cabria], ar turite minčių, kaip užtikrinti, kad toks EEG sekiklis pateiktų tikslius duomenis apie smegenų sveikatą?

Hey [Cabria], do you have any thoughts on how to ensure that such an EEG tracker provides accurate data on brain health?


[rūta], tai yra įdomi mintis! Iš kokių medžiagų ji bus pagaminta?

Galbūt pirmas žingsnis yra padaryti tokius dalykus kaip [muse] (http://www.choosemuse.com/) skaidrius.

[ruta], this is an interesting thought! What materials would it be made from?

Perhaps the first step is to make things like muse itself transparent.


[Justinas], tu turi Mūzą. Kokia jūsų nuomonė apie dabartinius EEG sekimo įrenginius?

[Justin], you have Muse. What's your opinion on current EEG trackers?