Problemos: Stress Reduced.

System of wristbands to monitor employee stress, and provide rest

0  

YAML Idėja

Wear specialised devices that measure stress

People at workplaces should wear a wristband that monitors their heart rate and other factors. This could measure how tired people are, and warn them to finish work at critical times. This wristband can function in conjunction with a workplace environment which allows people to produce as much work as they can manage, rather than as much work as deadline or project dictates.

Yuri.Brigadir,

(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Pervadinta tai į „apyrankių sistemą, kad būtų galima stebėti darbuotojų patiriamą stresą ir suteikti poilsį“. Tikslų pavadinimai yra tinkami, kad būtų veiksmažodžiai, tačiau idėjos turi būti daiktavardžiai, tarsi išradimų pavadinimai.

(iš pradžių buvo: „Leiskite žmonėms pagaminti tiek darbo, kiek jie gali valdyti, bet ne tiek, kiek reikalauja projektas“)

Renamed this into a "System of wristbands to monitor employee stress, and provides rest". Goals titles are okay to be verbs, but ideas have to be nouns, as if they are invention names.

(originally, was: "Allow people to produce as much work as they can manage, but not as much as the project requires")