Communicate road information to citizens

0  

YAML Idėja

communicate road information to SatNavs and Phones in order to warn about potential hazards on the road ahead

I reckon that the simplest solution is the following : - gather real-time data from roads, such as average speed of vehicles, presence of traffic jams, roadworks or slow moving vehicles such as tractors. - crunch that data and then send the most appropriate information to a driver's satnav device ( it could also be a phone ). This information could be a recommended speed or potential danger ahead.

People usually make mistakes on the road because they go too fast and don't anticipate anything that is ahead.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Rašydamas idėjas, rašyk taip, lyg tai būtų nauji išradimai. Mintis „perduoti informaciją“ gali būti smegenų šturmo dalis, tačiau „Infinity“ skyriuje sprendimai yra skirti idėjoms, turinčioms konceptualumo laipsnį, kur galite įvardyti pavadinimą, kažką panašaus į naują sistemą ar įtaisą. Tai gali būti „SatNav“, kuris, remdamasis GPS duomenimis, įspėja jus apie kliūtis. Jei galėtumėte sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip tai veiks, tai būtų tinkama idėjai apie „Infinity“. :)

Btw. Aš tikiu, kad žinote, kad dabartinės eismo sąlygos nustatomos būtent tokiu būdu - atsižvelgiant į mobiliųjų telefonų savininkų signalus keliuose. Nesu tikras, ar telefonų atnaujinimo greičio pakaktų perspėjimo apie susidūrimą sistemai, ir greičiausiai jums reikės specialios įrangos automobiliams.

Kaip tai būtų galima palyginti su tradiciniais radarais?

When writing ideas, write as if hey are new inventions. The thought "to communicate information" can be a part of brainstorming, but on Infinity, the solutions section is for ideas that have the degree of conceptualization, where you can put a name to it, something like a novel system, or a gadget. So, it could be "A SatNav that warns you of obstacles based on GPS data". Now, if you could go into more details of how it would work, this would be good for an idea on Infinity. :)

Btw., I'm sure you are aware that the current traffic conditions are inferred exactly this way -- by signals from the mobile phone owners on the roads. I'm not sure if the update rate in the phones would be sufficient for a collision warning system though, and likely, you would need special equipment for the cars.

How would this compare to the traditional radars?


Kalba