Koncepcijos: Track personal energy.

Eye blink tracker to track personal energy

0  

YAML Idėja

Eye blink tracker to track personal energy

A natural metric correlated with personal energy is the frequency eyes blink at. It is used, for example, by vehicles to warn a driver if he is too tired to drive. Our goal here is to find the exact nature of this relationship and to create a prototype which measures it.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Panašu, kad naudinga :) Tačiau idėja yra tokia, kokia pažymėta idėjos kūrimo formoje, kurios tikslas be tikslo * principas * arba * išradimas *. Idėja apie begalybę nėra verslo idėja - ne kažkas, dėl ko reikia dirbti, o tai, apie ką reikia diskutuoti.

Jei norite parašyti ką nors, ką reikia padirbėti, planas gali būti geresnio turinio elementas, su kuriuo turėtumėte eiti :)

Looks useful :) However, an Idea is, as denoted in idea creation form is a Goal-less principle or invention. An Idea on Infinity is not a business idea -- not something to be worked, on, but something to be discussed about.

If you want to write something to be worked on, a Plan may be a better content item to go with :)


Taigi, šis stebėjimo priemonė išmatuotų mano mirksėjimo dažnį? Kaip jūs tai vadintumėte? Ar norėtumėte pradėti projektą, paremtą šia idėja, vadinamą „BallTracker“ [TM], ar dar labiau įkyrų? :)

So, this tracker would measure my blinking rate? How would you call it? Would you want to start a project based on this idea, called something like a BallTracker[TM], or something even more kicky? :)


[Mindey] Ačiū, kad pažiūrėjote! Turiu tikslą, kuris yra čia:

https://infty.xyz/

[Mindey] Thanks for taking a look! I have a goal which is here: https://infty.xyz/#/en/@/topic/96

The hope I had here was to create several different ideas for tracking personal energy.

We might also, for example, track personal energy using 1. heart rate variation (using an H7) 2. reaction speed (using e.g. tetris scores)

Neither of these would be as unobtrusive as the eye reader.

The goal here is to track the personal energy, which can be used for many purposes (for example to try diets or find good music). I still think this structure is good. Maybe you can suggest some specific changes to make it more fitting?

As far as names I would probably call it infty-eye-tracker or z-eye-tracker or something else very simple (maybe eye-energy?) because naming is very time consuming :)

I think there is some reason to think it can be done on a smartphone which would be best because they are pretty cheap and have good docks available.


[Divisor @ EC9C06F0], taigi, ar ėmėtės šios idėjos toliau? Tai iš esmės prasminga ir labai įdomi statistika, kurią galima stebėti naudojant asmeninį nešiojamąjį kompiuterį.

[Divisor@EC9C06F0], so, did you take this idea any further? It basically makes sense, and a very interesting statistic to track with web cam on a personal laptop.


Kalba