"Insurance-based Global Governance"

0  

YAML Idėja

The idea is to establish a global insurance and reinsurance body against global catastrophic risks, at the level of countries.

The submission proposes a global insurance and reinsurance model. A new institution receives premiums paid by member countries, in order to insure them against the effects of global catastrophic risks. The institution provides expert advice to the member countries, and financial backing for investments in cooperative projects to achieve risk reduction. Concentrating on a financial task would keep the institution flexible and independent. Decisions would be based on the principles of “effective altruism”, with decision constantly monitored by AI, Big Data and statistical analysis to improve the institution’s priorities and performance. The submission suggests a pilot project being instituted by a smaller number of countries, in order for a first evaluation and improvement round.

by Len Fisher at globalchallenges.org


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Nors tai visiškai prasminga, daroma prielaida, kad nuostoliai yra teigiami ir kad mes nežinome, kam turės įtakos pasaulinė katastrofiška rizika.

Jei jie yra neigiami (pvz., Praktiškai visi pralaimi) arba iš anksto žinoma, kad dėl kylančio jūros lygio ir visuotinio atšilimo, pvz., Vietos prie jūros labiausiai kenčia, manau, tai padarytų tai tokią draudimo sistemą, kurią sunkiau įgyvendinti.

While makes total sense, this assumes that the losses are net positive, and that we don't know who is going to be affected by the global catastrophic risks.

If they are net negative (e.g., practically everyone loses), or it is known in advance, that e.g., the locations near the sea are going to suffer most due to the rising sea level and global warming, I think, this would make this kind of insurance scheme harder to implement.


Manau, kad gera būtų paskatinti žmones naudoti draudimo programą savo telefonuose. Taigi žmonės padeda apsidrausti nuo savo indėlio į klimato pokyčius ir kt.

Tai galėtų paskatinti amžių, kai žmonės naudojasi programa apsidrausti, apsidrausti ar apsidrausti per įmones.

I think encouraging people to run an Insurance app on their phones would be a good idea too. So people help insure against their contribution to climate change etc.

Could foster an age where people use an app to self-insure, p2p insure or insure through companies.


Primenu, kad Alipay mieste yra programa „Alibabos miškas“, kuri skatina žmones gyventi mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias veiklas. Žaidimų balus galima panaudoti sodinant medžius. Aš jaučiu, kad žaidimas reikalauja žmonių prisijungti kiekvieną dieną ir yra per daug švaistomas, norint jame dalyvauti. Tačiau daugybė aplinkinių žmonių dalyvauja šiuose žaidimuose. Ar yra tokia programa - kiek žmonių dalyvauja veikloje negaišdami laiko, tiesiog ir tiesiogiai, pvz., Vaikščiodami vietoj automobilio ir naudodamiesi viešuoju transportu, o ne asmeniniu automobiliu, gali tiesiogiai parodyti, kaip sumažėja išmetamas anglies kiekis?

使我想起”支付宝“有个应用叫做”蚂蚁森林“,用游戏化的活动鼓励人们低碳生活,游戏得分可以用来种树,我因为觉得游戏要求人每天要去登录太浪费时间没有参与,但是我周围很多人会参与这些游戏。有没有这种应用——有么多人参与的活动,又不浪费时间,简单直接地表示,比如用走路代替乘车、用公共交通代替私人汽车就可以直观地显示减少碳排放?


Kalba