Koncepcijos: Buitinė elektronika.

Elektrocheminis ekranas

+1  

Idėja yra emuliuoti medžiagų paviršiaus savybes naudojant elektro-fotoniškai moduliuojant medžiagos paviršių.

YAML Idėja

Cheminiai elementai turi savo savybes todėl, kad atomų branduoliai moduliuoja elektromagnetinį lauką sukurdami paviršius pasižyminčius savybėmis būdingomis jiems ir iš jų sudarytoms medžiagoms.

Darant prielaidą, kad medžiagų paviršiaus savybes iš esmės apibrėžia elektromagnetinio lauko pasiskirstymas, ši idėja būtų apie medžiagos paviršiaus emuliatorių, kuris moduliuotų elektromagnetinį lauką tiesiogiai nesinaudojant atomų branduoliais, bet sudarytų galimybę neutraliam paviršiui įgyti įvairių medžiagų savybų priklausomai nuo moduliacijos.

Paviršiaus emuliatorius veiktų panašiai kaip elektrolizė, kuri įgalina pakeisti cheminę elektrodo savybę nesinaudojant chemija, o naudojantis tik elektrą, tačiau šis paviršius būtų pažangesnis: panašiai kaip kompiuterio ekranas gali simuliuoti įvairius vaizdus dėl fotoninių emisijų, ir jau dabar gali emuliuoti paviršių spalvas, tik šis ekranas neapsiribotų spalvomis, o emuliuotų dar ir chemines imituojamų medžiagų savybes.

Su šia idėja būtų galima pradėti eksperimentuoti jau dabar, bandant moduliuoti elektromagnetinį lauką medžiagų paviršiuose, pvz., išskaptuojant ar išėsdinant itin smulkias elektriškai laidžias ir fotoreceptines groteles, ir naudojant elektrinės srovės/įtampos bei apšvietimo moduliavimą kompiuterinėmis programomis, bei naudojant panašų į fotolitografijos procesą tokiems moduliuojamams paviršiams paruošti.(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Ar šis ekranas galėtų jaustis lygus liesti ir blizgėti kaip auksas vieną milisekundę, o lipnus ir juodas kaip derva kitą milisekundę?

Would this screen be able to feel smooth to touch and shiny like gold one millisecond, yet sticky and black like tar another millisecond?


Taip, ir dabar prisimenu, šią idėją jau paskelbiau anksčiau: Material Emulation Screen, – originalus, geresnis.

Yes, and now I remember, I already published this idea before: Material Emulation Screen, -- original, better.


Kalba