Social Experiment Turning Off Identities on Social Media

0  

No identities on social media to reveal true thinking going on in human heads

YAML Idėja

Social media applications design prevents people of showcasing who they want to be and post original thoughtful content.

Would people share about different topics and use a different tone if their social media identities are turned off for them and everyone?

Ruta,


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Turite omenyje, pavyzdžiui, skelbimą be vartotojo vardo? Gal būt. Mes iš tikrųjų galime tai išbandyti.

Mindey slapta atidaro naują viešai anonimiškai redaguojamą „Dynalist“ puslapį ir prideda jį kaip nuorodą. (Žr. Nuorodas).

You mean, like, posting without usernames? Maybe. We actually can try that.

Mindey surreptitiously opens a new publicly anonymously editable page of Dynalist, and adds it as a link. (See links).


Šiandien „Hive Mind“ man priminė šią idėją.

Today's Hive Mind reminded me this idea.