Problemos: High Incomes.

Scaled prices

0  

YAML Idėja

I believe a worker should be able to afford what he creates. A coffee shop worker should be able to afford the coffees sold there even if he only earns £8 an hour. A food delivery driver earns £2-£3 per delivery when delivering food. He should be able to afford delivery of takeaways.

I propose pricing be conditional on income levels. Have multiple brackets of pricing.

For people earning very little, less than £12,500, the prices are adjusted to be 27% of the full price, so a coffee costs them £1. This is so that they can afford the produce and they are paying only the cost to produce.

If you earn more than £12,500, the price scales up accordingly.(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Paprastai verslas nori kiek įmanoma labiau apmokestinti klientus, taigi, kiekvienas verslas aktyviai siekia žinoti pirkėjo perkamąją galią.

Be to, kiekvienas verslas stengiasi padidinti pardavimus, net ir už mažesnę kainą. Taigi, kažkas panašaus jau vyksta natūraliai, kai įmonės nusprendžia eksportuoti savo produkcijos perteklių į šalis, kuriose yra mažesnės pajamos.

Usually, businesses want to charge the clients as much as possible, so, the knowledge of the buyer's purchasing power, is what every business is actively seeks to know.

Also, every business tries to maximize sales, even at a lower price. So, something like this already happens naturally, when companies choose to export the surplus of their production to countries with lower income levels.


Ši mintis yra daugiau ta, kad jūsų debeto kortelė nusprendžia, kiek jūs mokate, kai einate nusipirkti kavos.

This idea is more that your debit card decides how much you pay when you go to buy your coffee.


Būtų gerai, bet žmonės turi kelias debeto korteles ir gali turėti slaptų kišenių. Kokios jėgos verčia susumuoti visą informaciją apie jūsų finansus?

Would be good, but people do have multiple debit cards, and may have secret pockets. What is the force to make all information about your finances summed up?


Jūsų kortelė yra susieta su jūsų tapatybe, o jūsų tapatybė - su jūsų mokesčių sąskaita.

Kainos gali būti sumažintos iki maksimalios kainos.

You card is linked to your identity and your identity is linked to your tax account.

Prices can be scaled to a maximum cost.


Tai egzistuoja kaip dydžio didinimas

https://en.wikipedia.org/wiki/Sliding_scale_fees

This exists as scaling fees https://en.wikipedia.org/wiki/Sliding_scale_fees


Stumdomi proporcingi mokesčiai - idėja yra gera.

滑动比例收费——这个想法很好。