Problemos: Science: Spacecraft.

Nusiųskime Tarptautinę kosminę stotį (TKS) į Marsą

+2  

Įrengus mažo-G raketinius variklius Tarptautinei Kosminei Stočiai (TKS), ir nusiuntus kuro, SAUGIAI pasiektume Marsą daug greičiau.

YAML ŠALTINIS Idėja

Mes jau seniai turėjome būti Marse - čia gyvenome kelis milijardus metų ir iki šiol nė karto neaplankėme savo kaimynų.

Viena iš problemų, susijusių su skrydžiu į Marsą, be abejo, yra tai, kad jis yra gan toli - daugiau nei šimtą kartų toliau nei Mėnulis. Sukurti kosminį laivą, kuris saugiai apgyvendintų įgulą daugeliui mėnesių, nėra paprastas techninis uždavinys.

Kita vertus, Tarptautinė Kosminė Stotis (TKS) šiuo metu nieko gero nedaro, o tik sukasi Žemės orbitoje. Žinome, kad žmonės TKS gali išgyventi gana patogiai ir labai ilgai. Gyvenimo kosminėje stotyje laiko rekordas buvo pasiektas stotyje „Mir“ (kuri buvo mažesnė nei TKS), ir tai buvo apie 14 mėnesių.

Be to, TKS yra gana saugi, ir turi daug atsarginių sistemų, todėl daug saugesnė nei įprasti kosminiai laivai. Ji yra tokia didelė ir sudėtinga, jog sistemos gedimų skaičius ir pobūdis statistiškai pastovus ir žinomas, o dauguma gedimų nėra mirtini. Per daugelį metų TKS buvo gaisrų, nutekėjimų ir daugybė gedimų, tačiau nė vienas (dar) nebuvo pražūtingas, tuo tarpu daugelis tokių incidentų mažame, įprastame kosminiame laive būtų potencialiai mirtini.

Taigi, štai koks planas: pirma, išsiųskime visą seriją raketinių variklių į TKS, ir juos pritvirtinkime. Tuomet, pakelkime keletą nusileidimo į Marsą ir pakilimo atgal į stotį „lenderių“. Nugabenkime kažkiek papildomų maisto atsargų, vandens ir deguonies. (TKS gana gerai perdirba vandenį ir orą, todėl jam nereikės didelių atsargų.) Visa tai galima padaryti per kelis mėnesius o gal metus, jei atsižvelgtume į biudžeto svyravimus.

Tuomet įjungiame raketinius variklius ir nukreipiame visą šį daiktą į Marsą. Mūsų plano kontekste, raketiniai varikliai turės būti labai žemos traukos, ilgai degančios raketos, nes TKS nėra sukurta atlaikyti didelius pagreičius, bet tai nėra problema: trauka galėtų būtų palaikoma kelias dienas ar net savaites, ir nuo to planas iš esmės nepasikeistų.

Nuskridus iki Marso, įvairuojame TKS į Marso orbitą (tam dar kartą naudodamiesi labai švelniu pagreičiu), o po to stabtelėtume kelias savaites pasigrožėti orbitovaizdžiu ir patikrinti visoms sistemas. Kuomet jau būtume pasirengę, šoktume į „lenderį“ ir nusileistume į paviršių šiek tiek tyrinėti. Įgula galėtų būti pakankamai didelė, jog vis komanda galėtų likti stotoyje, kol kita komandos dalis „lapsipirkinėta“ Marse.

Sugrįžimo misija būtų beveik tokia pati kaip išvykstamoji, tik priešinga kryptim.

Tarpautinės Kosminės Stoties siuntimo į Marsą pranašumas yra tas, jog tai yra didelis, daug išteklių turintis ir gerai išbandytas kosminis laivas, įrodantis gebėjimą išlaikyti gyvenimą daugelį mėnesių. Sugrįžus, stotis galėtų būti sugrąžinta į Žemės orbitą ir tęsti darbą kaip anksčiau.

Autoriai: MaxwellBuchananHalfBakery.
(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

TKS masė yra 419,7 metrinės tonos, galbūt būtų prasmingiau atskirti kai kuriuos modulius, kurie buvo būtini ir reikalingi dideliam išgyvenamumui.

Kaip ir dėl delfinų idėjos, čia būtų prasminga sudaryti strateginių kontaktų sąrašą, kad galėtumėte apie tai diskutuoti ir pasidalinti.

The mass of ISS being 419.7 metric tonnes, it would perhaps make more sense to detach some of the modules, that had been found essential and necessary for high survivability.

Just like with the idea about dolphins, it would make sense here to make a list of strategic contacts to discuss and share about this.


Taigi ar pradėsime šį projektą? Atrodo, kad tai yra įgyvendinamesnė idėja nei esamas „Mars“ projektas. Manau, kad svarbūs klausimai yra šie: Visų pirma, TKS savininkas turi būti įtikintas pakeisti TKS funkciją nuo skraidymo aplink žemę iki išvykimo į Marsą (originalus autorius Maxwellas Buchananas jau išsamiai paaiškino apie tarpplanetinį skrydį, nusileidimą Marse ir išgyvenimą Marse). Antra, TKS gali reguliariai gauti papildymo iš jo orbitoje aplink žemę esančio erdvėlaivio. Jei vykstate į Marsą, turite atsinaujinti daugiau (orui ir vandeniui Maxwellas Buchananas teigė, kad jį galima perdirbti ir pakartotinai naudoti). Esmė ta, kad tai yra vienkartiniai, įvairūs atsarginiai instrumentai, įranga, nežinomų sąlygų tvarkymas, turi būti keli planų rinkiniai.

那么我们开始做这个项目吧?看起来是比现有的载人火星项目更可行的想法。 重要的问题我觉得是: 首先,要说服ISS的拥有者,将ISS转变功能,从绕地球飞行到去火星(关于行星际飞行、登陆火星、在火星生存的问题原文作者 MaxwellBuchanan已经有很详细的说明)。 其次,在绕地球的轨道上ISS是可以定期收到飞船的补给,去火星的话补要带更多(关于空气和水,MaxwellBuchanan说可以回收再利用)。重点是这是一次性的,各种备用的仪器、设备,未知状况的处理,要有多套预案。


[Inyuki], taip, tai reikšminga masė, bet atsižvelgiant į tai, kad „Starship“ galės pakelti maždaug. 100 metrinių tonų orbitai, tai atrodys įmanoma, kai bus paleista pora „Starship“ ... Taigi, visas dėmesys skiriamas „Starship“.

[Inyuki], yeah, that's significant mass, but considering that Starship will be able to lift approx. 100 metric tonnes to orbit, this will look feasible with a couple of Starship launches... So, all the focus to the Starship.