Treenity P&L: 0 (≃ 0 EUR)

To organize world of data types, and lowcoding
treenity.pro/?lang=en YAML Projektas

Treenity is a RAD system and marketplace for the rapid development of web services(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Įdomus. Aš ką tik aplankiau demonstracinę versiją (https://app.treenity.pro/), tačiau ji dar neįkeliama. :)

Tėvų idėjos vis dėlto aiškios, todėl man labai įdomu.

Taip pat galite pažvelgti į metaformato idėją, nes ji pateikia modelį, kuris gali būti naudingas tai realizuojant.

Interesting. I just visited the demo ( https://app.treenity.pro/ ), though, it is not loading yet. :)

The parent ideas are clear though, so, I'm very curious.

You may also take a look at the metaformat idea, because it introduces a pattern that may be useful in realizing this.